Ülkemizdeki
insanların,şirketlerin, üniversitelerinin ve girişimcilerinin
yeni iş deneyimlerin kazanılmasında;
dd-platform.COM’UN
kendine biçtiği görevleri var

Bir Meydan Okuma, Bir Eylem çağrısı, Bir Manifesto

BİR

MEYDAN OKUMA

Yıkıcı teknolojiler, dijital dönüşüm, yeni müşteri deneyimini, oluşan dijital pazarlama kültürü, yeni endüstriler, iş eğilimleri ve müşteri davranışları değişiyor. Artık yaşamın her yerinde insanlar, ülkeler, iş ve toplum üzerindeki etkisini kısa ve uzun dönem etkileriyle dokunuyor.Yeni dünya düzeninde yeni bir ekonomi ve dünya hitap eden ürünler, hizmetler ve modelleri yeniden düşünmeli, değişimlerde yepyeni deneyimler yaratmalıyız

Sorunlar ve meydan okuma >>>
 • İş evrimi : Dijital Darwinizm çağında şirketlerin gelişmeleri sırasında işlerin kaderlerine bırakıyoruz. Kökten bir değişimle çağı yakalamalıyız.
 • Dijital Dönüşüm: Ülkemiz ve devletimizin geleceği özünde işletmeler değiştirtiyor. Müşteri deneyimleriyle tüm değişimlerden ilham alıyoruz.
 • Yeni Nesil: Dünyadaki gelişimler sadece müşteriler değil, gençleri ve yeni C jenerasyonu da geliştiriyor. İş modellerine sadece Z kuşağı değil C jenerasyonunu da dahil etmeliyiz ,
 • Yeni marka deneyim ve Tasarımı: Markaların bölümleri arasında vaadi içinde onu yaratan insanların tecrübe ve paylaşım var. Yeni marka fanları yaratma ve müşteri yaşam döngüsü boyunca  başarılı ilişkiler kurulmalı.. Müşteri deneyimleri oluşturmayı öğrenmeliyiz.
 • Perakende / Alışveriş : Gelecekteki alışveriş alışkanlıkları, yeni ödeme ve perakende / e-ticaret dünyasını yeniden hayal etmeliyiz.
 • Teknoparklar ve Gelecek Teknolojisi: Teknoloji neler yenilik? Girişimcilerde sonraki  en büyük şeyi ne olduğunu hakkında tekrar gözden geçirmeliyiz. Girişimcilikte Teknoparkların katkısını artırmalıyız.
 • Kurumsal İnovasyon Merkezleri; Dünyada silikon vadileri, ülkemizde teknoparklarda işletmeler inovasyon merkezleri çoğalıyor. İnovasyon merkezlerin ihtisaslaşması çabaların desteklemeliyiz.
 • Kültür değişimi: Teknoloji iş dünyası ve marka kakofonileri toplumu etkiliyor. İnsan merkezli ve rekabette müşteri empatilerini geliştirmeli ve marka çalışanlarının bu gözünden dünyayı görmelerini sağlamalıyız.
 • Bir Startup hareketi: Bozulma her yerden gelebilir. Büyük veya küçük tehditlere karşı rekabet ortamları yeni  yaklaşımları da getiriyor. Yaklaşımları tekrar düşünmek ve farklı yenilikleri nasıl hareket geçireceğimizi düşünmeliyiz.
 • Hedef boşluğu: Çalışan hedef ve moralleri rekor seviyede düşük. Hedef boşluklarının tanımı, yeni bir felsefe ve alt yapıyla hedef boşluğu belirlenmeli ve yeni iş felsefe ve altyapıları geliştirmeliyiz. Önümüzdeki milenyumda tüm çalışanların mutluluğu ve verimliliği artırmak için adımlar atmalıyız.
 • Yönetim & Liderlik: liderlik yönetiminde, azalan tutkulu ve sadakat sorunları yaşanıyor. Karlı iş gücünde ilhamları artırmak için yukarıdan aşağıya iş rollerin hedeflerini yeniden öğrenmeli ve yapılandırmalıyız.
 • Yenilikçilik Kültürü: Inovasyon  çabalarını şirket içi tam olarak desteklemiyor. Yenilikçiliği beslemek için yeni kültürler yatırım yapmalıyı tekrar gözden geçirmeliyiz.
 • İnsanlar uygula Değil mi ihtiyacınız var: Dijital okur-yazarlık artık her şeydir. İş gücü ve entelektüel sermayede yaşlanma var. Yeni iş uzmanlıkların yıldızı parlıyor. işleri yeniden belirlemek ve insanları eğitmek / geleceğin işler için işleri ne olduğunu yeniden öğrenmeliyiz.
 • RS: Marka pazarlamasının geleceği RRS düşünceli bir yaklaşıma bağlıdır (Geçerlilik Rezonans Önemi…). Gelecekte gerçek zamanlı her zaman açık, mobil dünyada pazarlama stratejileri ve kampanyalarını geliştirmeliyiz.
 • Duyarlı hikayeler ve hedefleme: Sosyal, mobil, gerçek zamanlı pazarlama, reklam ve içerik stratejilerinde oyun değişti. İnsanlarla konuşmada “sosyal nesneler” olarak pazarlama düşüncesini öğrenmeliyiz.
 • Pazarlama hedefleri: Pazarlama eylemleri, reaksiyon ve işlemlerine göre ayırır. Yeni müşteri yolculuklarında, insan marka sadakatlerini yaratmada pazarlama programları  çekici tasarımlarla desteklemelerini öğrenmeliyiz
 • Dijital Etki ve Yeni etkilere: Sosyal medya platformlarının sosyal etkileyenleri yaşıyoruz Bu etkileri tanımak ve nasıl onları bu etkileri de  meşgul olmalıyız

BİR

EYLEM ÇAĞRISI

İnsanların yenilikçi bir şeyi inşa ederken veya onun şeklini dönüştürürken, güçlü ve kullanılmayan bilgilerin olduğuna inanıyoruz.
Sadece bir sorun var… İşte o insanların kendi alanlarında,  kafalarının içinde sıkışmış ve öğrendiklerini paylaşmak için nadiren zaman / olanakları var. Yenilikçilik yaklaşımında ilham vermek  ve eylem hızlandırmak için bu bilgileri özgürleştirilmesi gerekir. DD-platform.com eyleme geçmede vaatleri var.

Eylemlerimiz >>>
 • Biz uzman/tecrübelilerin doğrudan ilgilenenlerle iletişime geçmesini olanağı sağlayacağız.
 • Her haber ve makalede şirket ve kariyer geliştirmek/ değiştirmek için kullanabilecekleri olanakların fırsatlar yaratacağımızı düşünüyoruz
 • Sıkıcı olmayacağız. Yenilikçi haberleri paylaşırken, onları hikayeleriyle öğretici olarak hazırlayacağız.

İş hayatında yenilikçi ruhu olan insanlar şirketlerde bir olumlu bir etki yapabilir. Gereksiz bilgi  gürültülerini önlemek için katılımcıların ,uzmanların yorum katkısını başlamak istiyoruz. Önümüzdeki ne olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Biz ülkemizde insanları, şirketleri ve belki kamu yaklaşımlarını değiştirecek en iyi yeteneklere bağlanmak istiyoruz. DD-platform’da başka bir yerde yayınlanan bir çok içeriği bulamazsınız.

BİR

MANİFESTO

Aşağıdaki bildiride yer alan ilkelerimizde; saygın yazarlarımız, bülten takipçilerimiz ve makalelere yorum katkısında bulunanlarla her zaman işbirliğine açıktır. Tüm görüş, yorum ve bilgilere saygı duyarız

dd-platform.com, ortak çalışma ve yardımlaşma kültürü içerisinde, adına yürütülecek ortak çalışmalara destek vereceğini beyan eder

Manifestomuz >>>
 • YENİLİKÇİLİK Yenilikçi yaklaşımında  tutkulu , gelişim ruhuyla, yazar ve kullanıcılarının katkısıyla, ülkemizin  iş yaşantılarında bilginin değerli olmasını hedefler…
 • AMAÇI  Takip edenleri ile yol gösterici paylaşım gerçekleştirmek, sektör çalışma yaşantısında tecrübeli profesyonellerin bilgi birikimleri ile  iş yaşantısına yeni katılan ve kendi iş alanında gelişim sağlamak isteyenlere yardımcı olmaktır. Türkiye’de sektör ayrım yapılmaksızın işini geliştirmeye hevesli ve deneyimli profesyoneller tarafından kaleme alınan uzmanlık konularının tanıtımı, inceleme yazıları ve çalışma kılavuzları, yeni profesyonellerin iş yaşantılarına uyumunu ve geçişini kolaylaştırmayı hedefler.
 • Akademik bilgilerin ve yenilikçi iş profesyonellerini “gerçek” iş hayatında yaygınlığını, bilgilerin paylaşımını değerini ve ilerlemesini artırmak amacıyla için kurulan “kar amacı gütmeyen” sosyal blog topluluk sitesidir.Hedefi doğrultusunda, dd-platform topluluğunun kendine biçtiği görevler vardır.
 • GÖNÜLLÜK  dd-platform, profesyonel iş yaşantısında kullanımının yaygınlaşması ve kendini ifade edebilir felsefesini iş yaşantında her kesimince benimsenmesini sağlamayı amaç edinen gönüllülerden oluşur. İş yaşantılarında herkesin özgürce katılımına açıktır.
 • HAKLAR dd-platform, her koşulda kurum, marka politikalarına, kişisel gizlilik haklarına saygı gösterir. Blog yazarları paylaşımlarında kullanılan içerik ve materyallerin adreslerini ve kaynaklarını belirtir. Lisans haklarının alınması gereken konularda dd-platform kendilerine yardımcı olur. Kendi blogların için her seferinde lisans anlaşmasıyla bilgi güvenliğini sağlar. Bilgi ve kişisel güvenlik için gerekli önlemler alır.
 • ENGELLER Türkiye cumhuriyeti kanunlarına, telif ve tescil lisanslarına saygı gösterir. Hiçbir suretle tescil ve telif hakkı koruması altına alınmış yazı, proje ve uygulamaların izinsiz ve haksız olarak dağıtılmasına ve kullanılmasına destek olmaz. Saygı göstermeyen blog yazar üyelerinin dd-platform sayfalarında ve dd-platform tarafından üretilen yayınlarda yer almalarını engeller.
 • GELİŞİME KATKI Kendini ileride doğabilecek dd-platform bülten üyeleri,  tabanlı bir mail yöntemiyle bülten dağıtımında doğal topluluğu olarak görür ve dd-platform takipçileri blog yazarlarının yazılı metin ve projelerine yorumları ile fikri ve proje gelişmesine katkılar sağlamasından memnuniyet duyar, ilgili fikirlerin gelişmesi için emek verir.
 • BAĞIMSIZLIK Destekçisi olduğu/olacağı dd-business.com / diğer blog yazar katkı yazı ve projelerinin veya tüzel kişiliklerin resmi uzantısıdır.. Topluluğun bağımsız karar alma süreçlerinin korunması için yönetimsel bağımsızlığı sırasında yazarlarının özgürce kendini ifade etmelerine önem verir.
 • YÜRÜTME Katılımcı blog yazar üyelerinin demokratik katılımıyla paylaşımlar gerçekleştirir. Faaliyetlerini merkezi bir koordinasyon ile üyelerinin kişisel inisiyatif kullanarak ortaya çıkaracakları ve yürütecekleri çalışmalar şeklinde gerçekleştirir.

KARŞILIKSIZLIK  Çalışmalarını gönüllülük esasıyla yapar. Çalışmaları karşılığında bir ücret beklemez. Gönüllülük esasına dayanarak yapılan bütün çalışmalara yüksek saygı ve minnetle teşekkür eder.

BLOG  Topluluk süreçlerinde sadece blog yazar bilgi, birikim ve projeler anlatımlarını kullanır. Blog yazar üyelerinin sadece kendi özgürce yazdıkları yazılımları kullanarak çözümlerini gerçekleştiren birer birey olmaları için çalışır. Profesyonel mesleklerin geliştirme konusunda istekli kullanıcılarını destekler. dd.platform.com tarafından üretilen fikir, proje ve görüşlerin üretim surecideki blog yazarlarına destek verir.

SAYGI Her blog yazarını ve özelde dd-platform’un önemli bir parçası kabul eder. Tüm blog yazarları gibi takipçilerine de destek olur aynı şekilde blog yazarlarının desteğini kabul eder. Din, dil, inanç, ırk, mezhep ayrımı yapılmasına ya da bu şekilde anlaşılmasına sebep olacak içeriklerin yayınlanmasına izin vermez. İnsanlığın tüm değerlerine saygı gösterir. dd-platform için üretme başarısını göstererek yetkin konuma gelen üyelerimiz diğer üyelerimizin topluluk içinde üretken olmalarına yardım eder.

YAYGINLAŞTIRMA  DD!platform, blog yazarlarının metin yazı ve ekte sunacakları dosyaların tanıtılması ve kullanımının yaygınlaşması amacıyla çalışmalar yapar. Hayatın her alanında ve düşüncelerimizi ifade edeceğimiz her ortamda profesyonel gelişimlerinin yaygınlaştırılmasına çalışır.[Content here

BÜLTEN ÜYELİKLERİ Öncelikli amacı dd-platform takipçilerinin yaygınlaşmasını sağlamak olduğu için bülten üyeliği ile aylık dağıtımlarla ilgili sorunların ilgili dağıtımın topluluğunca çözülmesinin uygun olacağını düşünür. Bu nedenle bülten üyelik mail posta dağıtımları hakkında gelen soruların çözümü için muhatabını olan blog yazarının mail adresine yönlendirir.