Üniversite kısaltmaları

Application fee (Başvuru ücreti): Başvuru ücreti,asvuru islemlerinin masraflar için alinir. Miktar kuldan okula değişir

Associate degree (Önlisans derecesi): Üniversitelerin iki nllik, tam süreli veya dengi, kismî süreli programlaninin aşanyla tamamlanmasiyla verilen bitirme belgesidir.enel olarak, Associate of Arts (AA) veya Associate f Science (AS) derecesi, dört yillik kolej/üniversite derslerinin ilk iki senesindekine benzer bir program1amamlayan ögrencilere verilir. Asssociate in Applied cience (ASS) ise teknolojik veya uygulamali bir programin bitiminde verilir

Bachelor’s Degree or Baccalaureate (Lisans Diplomasi):Dört veya beş yillik tam-süreli (veya dengi kismî süreli)bir ögrenim programi başar ile tamamlandiginda verilen derecedir. Bachelor of Arts (BA) ve Bachelor of Science (BS) bu derecenin (diplomanin) en yaygin çesitleridir.

Community Colleges: On lisans düzeyinde teknik veya mesleki öğrenim veren yüksek okullardir.

Conditional Acceptance (Admission) (Şartli Kabul):eksik olan (genellikle Ingilizce’yi yeterince bilmeyen)getirince ögrenime başlar.