TEKNOKENTLER ; 26/6/2001 tarih 491 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuyla; Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

DÜNYA’DA: 4 Bin’e yakın ,ÜLKEMİZDE; 81 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 58’i faaliyetine devam etmekte, 23’ünün ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle  faaliyete geçmemişlerdir .