TEKNOKENT / TEKNOPARK

Teknoloji geliştirme bölgeleri farklı isimlerle de adlandırılabilmektedir: Teknokent (Teknopolis/Teknopol), Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), Araştırma Parkı (Research Park), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Technology Development Zone), Bilim Parkı (Science Park) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (Technology Development Center).

GELİŞTİRME VE TRANSFER MERKEZLERİ

Akademik araştırma sonuçlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde ticarileştirmek için gerçekleştirilen faaliyetlerin yürütüldüğü yapılardır. Girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge gibi konularda eğitimleri,  patent temini ile nitelikli çalışan ve şirket arasında ilişki kurulmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Türkiye’de de teknokentler dışında pek çok üniversitede merkez kurulmuştur

KISA BAKIŞ

Teknokentler/Teknoparklar Ar-Ge ekosisteminin oluşturulabilmesi için Ar-Ge yapan şirketleri bir araya getirerek, Ar-Ge süreçlerinin hızlanmasını amaçlamaktadır. Teknokentlerde yer alan farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketler, birçok ortak Ar-Ge projesi üzerinde çalışma yapmaktadırlar.

BTeknokentlerin/Teknoparkların içerisinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisleri’de Teknokent firmalarının, projelerine finansman bulunması, proje süreçlerinin hızlandırılması, katma değeri yüksek ürünlerin pazara çıkarılması ve ihracata dönüşmeleri noktasından önemli hizmetler sunmaktadır.

TTEKNOKENTLER ; 26/6/2001 tarih 491 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuyla; Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

TEKNOKENTLER YAPISI

88

TEKNOKENT

70

FAAL

18

YAPIM AŞAMASINDA

3587

Şirket

AKADEMİK YAPI

18.102
Çalışan (Toplam)

4.300
Akademisyen (Toplam)

164
Profesör

962
Doçent

1.932
Yüksek lisans

1.242
Doktora

Akademik 90%
Özel sektör 80%
Kadın 49%
Erkek 51%
Vakıf Teknokent çalışanı (902) 5%
Devlet Teknokent çalışan - (17.200) 95%

ÇALIŞAN PROFİLLERİ

184.702

Mühendis

32.185

Yazılımcı

20.144

Doçent

41.484

Öğretim görevlisi (Dr)

38.392

Öğretim görevlisi

52.497

Araştırma görevlisi

ÖZEL HARİTADAN ULAŞIN.

Türkiye’deki Tüm teknokent ve teknoloji merkezleri yönetim, kampüs ve iletişim bilgilerine dd-platform.com’un özel haritasından ulaşın.

TÜRKİYE
TEKNOKENT & GELİŞTİRME BÖLGELERİ

Alfabetik Sıralama

Ankara Üniversitesi Teknokent - AGÜ

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara Üniversitesi), Kuruluş: 2010
Yönetim kurul bşk : Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
İhtisas: Genel –  özel bir ihtisas alanı yoktur

DD-Platform.com’da sayfası
DD-Platform.com haritan ara
Teknokent web sitesi: ankarateknokent.com

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Adnan Menderes Üniversitesi)
Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi)
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilkent Üniversitesi)
Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara Üniversitesi)
Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Akdeniz Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi

Antalya Yapım aşamasında 2018
ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) Ankara Yapım aşamasında
ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) Ankara

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Balıkesir Üniversitesi) Balıkesir
Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Akdeniz Üniversitesi) Antalya
Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Batman Üniversitesi) Batman- Yapım aşamasında
BAU Teknoloji ve Girişim Vadisi (Bahçeşehir Üniversitesi) İstanbul – Yapım aşamasında
Bilkent Cyberpark (Bilkent Üniversitesi) Ankara
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Boğaziçi Üniversitesi) İstanbul
Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Bolu
Bozok Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bozok Üniversitesi) Yozgat
Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bursa Teknik Üniversitesi) Bursa -Yapım Aşamasında

Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Celal Bayar Üniversitesi) Manisa
Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Cumhuriyet Üniversitesi) Sivas
Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Onsekiz Mart Üniversitesi) Çanakkale
Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Karatekin Üniversitesi) Çankırı – Yapım aşamasında
Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hitit Üniversitesi) Çorum Aktif 2012
17 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çukurova Üniversitesi Adana Aktif 2004

28 Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dicle Üniversitesi Diyarbakır Aktif 2007
49 Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Aktif 2013
74 Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Aktif 2018
39 Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Düzce Üniversitesi Düzce Aktif 2010
56 Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ege Üniversitesi İzmir Aktif 2014
15 Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Erciyes Üniversitesi Kayseri Aktif 2004
21 Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Atatürk Üniversitesi Erzurum Aktif 2005
9 Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anadolu Üniversitesi Eskişehir Aktif 2003

24 Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gazi Üniversitesi Ankara Aktif 2007
66 Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Aktif 2017
22 Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Aktif 2006
72 Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli Aktif 2018
84 Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Giresun Üniversitesi Giresun Yapım aşamasında 2019
5 GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sabancı Üniversitesi Kocaeli Aktif 2002
19 Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Aktif 2005

7 Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Aktif 2003
40 Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Harran Üniversitesi Şanlıurfa Aktif 2010
59 Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Aktif 2014
83 İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İskenderun Teknik Üniversitesi Hatay Yapım aşamasında 2019
77 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Medeniyet Üniversitesi İstanbul Yapım aşamasında 2018
76 İstanbul Sebahattin Zaim Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sebahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Yapım aşamasında 2018
37 İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Aktif 2009
13 İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Aktif 2003
8 İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Aktif 2003
45 İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Aktif 2012
4 İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Aktif 2002

41 Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Aktif 2011
71 Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Aktif 2018
70 Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Karabük Üniversitesi Karabük Yapım aşamasında 2017
61 Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Karaman Yapım aşamasında 2015
82 Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Yapım aşamasında 2018
51 Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Aktif 2013
79 Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Yapım aşamasında 2018
11 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Aktif 2003
63 Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

Konya Aktif 2015
36 Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Aktif 2009
35 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnönü Üniversitesi Malatya Aktif 2009
55 Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Marmara Üniversitesi İstanbul Aktif 2014
53 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MAKÜ-BAKA Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Aktif 2013
78 Mersin Tarım Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mersin Üniversitesi Mersin Yapım aşamasında 2018
18 Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mersin Üniversitesi Mersin Aktif 2005
44 Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli Aktif 2011
62 Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Aktif 2015

42 Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Aktif 2011
52 Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Niğde Üniversitesi Niğde Aktif 2013
1 ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Aktif 2000
69 Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Osmaniye Yapım aşamasında 2017
58 OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ankara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Ankara Aktif 2014
26 Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Üniversitesi Denizli Aktif 2007
85 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve
Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi

İstanbul Yapım aşamasında 2019

73 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Aktif 2018
30 Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sakarya Üniversitesi Sakarya Aktif 2008
38 Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Aktif 2009
10 Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Selçuk Üniversitesi Konya Aktif 2003
80 Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gazi Üniversitesi Ankara Yapım aşamasında 2018
31 Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Aktif 2008
16 Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Aktif 2004
29 Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Trakya Üniversitesi Edirne Aktif 2008
2 TÜBİTAK Marmara Teknokent TÜBİTAK Kocaeli Aktif 2001

20 Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi Bursa Aktif 2005
12 Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Aktif 2003
46 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Aktif 2012
67 Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Aktif 2017

TÜRKİYE
SERBEST  BÖLGELERİ

İller bazında

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi - ACU

Vakıf Üniversitesi ,İstanbul, Kuruluş: 2007
Rektör : Prof. Dr. Ahmet Aydın
Öğrenim: 4 yıl ve üzeri Özel ihtisaslı , 5 Fakültesi, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü

DD-Platform.com’da Sayfası :
DD-Platform.com Haritadan bul:
Üniversite ;  Web sitesi

MERSİN SERBEST BÖLGESİ 1985
2 ANTALYA SERBEST BÖLGESİ 1985
3 EGE SERBEST BÖLGESİ 1987
4 İST. AHL. SERBEST BÖLGESİ 1990
5 TRABZON SERBEST BÖLGESİ 1990
6 İST. TRAKYA SERBEST BÖLGESİ 1990
7 ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ 1992
8 İST ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGESİ 1992
9 SAMSUN SERBEST BÖLGESİ 1995
10 AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 1996
11 RİZE SERBEST BÖLGESİ 1997
12 KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ 1997
13 İZMİR SERBEST BÖLGESİ 1997
14 GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 1998
15 TÜBİTAK-MAM SERBEST BÖLGESİ 1999
16 DENİZLİ SERBEST BÖLGESİ 2000
17 BURSA SERBEST BÖLGESİ 2000
18 KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ 2000

 • ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilkent Üniversitesi)
 • Bilkent Cyberpark (Bilkent Üniversitesi)
 • Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Üniversitesi)
 • Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara Üniversitesi)
 • Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Gazi Üniversitesi)
 • ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Gazi Üniversitesi)
 • ASBÜ Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme  Bölgesi  (Ege Üniversitesi)
İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi  (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Deniz Harp Okulu‎
Dicle Üniversitesi‎
Doğuş Üniversitesi‎
Dokuz Eylül Üniversitesi‎

Ege Üniversitesi‎
Erciyes Üniversitesi‎
Erzincan Üniversitesi‎
Erzurum Teknik Üniversitesi‎
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi‎

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi‎ (1 M)
Fatih Üniversitesi‎ (1 K, 1 M)
Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi‎
Gebze Teknik Üniversitesi‎
Gedik Üniversitesi‎
Giresun Üniversitesi‎
Gülhane Askeri Tıp Akademisi‎
Gümüşhane Üniversitesi‎‎

Özel İhtisaslı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi - ACU

Vakıf Üniversitesi ,İstanbul, Kuruluş: 2007
Rektör : Prof. Dr. Ahmet Aydın
Öğrenim: 4 yıl ve üzeri Özel ihtisaslı , 5 Fakültesi, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü

DD-Platform.com’da Sayfası :
DD-Platform.com Haritadan bul:
Üniversite ;  Web sitesi

 • İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İstanbul Üniversitesi)
 • Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Boğaziçi Üniversitesi)
 • İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
 • Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Marmara Üniversitesi)
 • BAU Teknoloji ve Girişim Vadisi (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilkent Üniversitesi)
 • Bilkent Cyberpark (Bilkent Üniversitesi)
 • Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Üniversitesi)
 • Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara Üniversitesi)
 • Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Gazi Üniversitesi)
 • ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Gazi Üniversitesi)
 • ASBÜ Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme  Bölgesi  (Ege Üniversitesi)
İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi  (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Deniz Harp Okulu‎
Dicle Üniversitesi‎
Doğuş Üniversitesi‎
Dokuz Eylül Üniversitesi‎