Bir vizyon,Tek Platform, Sonsuz olasılık..

DD-PLATFORM yenilikçilik kavramına üç açıyla bakıyor ve tanımını yeniden yapıyor.

YENİLİKÇİLİK NEDİR?

BİR VİZYON!..

Yenilik geniş bir konu ve bunu yeni bir şeyleri icat etme veya buluşlarla karıştırmayın . Yenilikçilik, geniş üreten reaksiyonların bir konudur. DD-platform, yenilikçiliğin aslında ne anlama geldiğini odaklanmanız için, yenilik tanımı kullanmada farklı bir şey yapıyor. Bu kavramın sonunda onu kullananlar için (müşteri) değerler katmaktır. Bu değerler , onların daha fazla şeyler yapması ya da bilmesinde yeni yeteneklerinin de eklemesine katkı sağlar.

 YENİLİKÇİLİK YAKLAŞIMI

Bir alan değil

Yenilikçi yaklaşım, tek bir alanda veya kişinin kullanabileceği bir tanım değil. Sağlık, 3d baskı, gıda veya uzay teknolojileri olsun DD-Platform, bu kavramı dahili örgüte veya harici müşteriye (kullanıcısı) odağında tutmayı seviyor.. Yenilikçi organizasyon yatırım kararlarında, yapılan eylem ve çıkacak sonuçlarında , onun müşterilerinde bir katma değer yaratması önemidir. İşte bu yenilikçi örgüt yapısı gerektiği anlamına gelir